Onder de hoge pieken en de groene weiden ligt het Bovec-bassin met de prachtige, smaragdgroene rivier Soča, in dewelke de kristalheldere en wilde Koritnica stroomt.

Niet ver weg, op maar ongeveer 200 meter van dit samenloop ligt ons Camp LIZA. "Dit is ons tweede huis," zeggen veel van onze gasten die jaar na jaar naar deze prachtige hoek van ons land terugkomen.

Boven Koritnica, tussen de groen en de bomen, vinden onze gasten een plek waar ze bij een zacht ruisende geluid van de rivier de momenten van rust in een pure en ongerepte natuur kunnen genieten.

Kamp Liza

De camping is geschikt voor tenten, caravans en campers. Voor de wandelaars, fietsers, motorrijders die geen kampeeruitrusting meebrengen, staan er al een tent, glamping huisjes en kamers te huur.

Camp Liza is verdeeld in zones van 1 tot 5. Zone 5 is erg populair omdat ze net naast de rivier Koritnica ligt, omringd door bomen die schaduw bieden tijdens de hete zomerdagen; omdat er geen toegang is voor voertuigen, deze zone is alleen geschikt voor tenten.

Campingplaatsen in andere zones zijn geschikt voor tenten, caravans en campers.

Fotogallerij

Gezinsvriendelijk

Huisdieren toegelaten

Grill in de open lucht

Internettoegang

Electrische aansluiting 16A

Het kamp is ook in de winter geopend

Mogelijkheid om de wasmachine en droogtrommel met munten te gebruiken

Verwarmde sanitaire ruimtes

Huisregels

Er mogen alleen personen het kamp bewonen, die aangemeld zijn. Het bestuur van het kamp behoudt zich het recht voor de gasten die dit huishoudelijk reglement overtreden, de ingang te weigeren of ze te verwijderen, vooral die personen die de rust en de ontspanning van andere gasten verstoren en die zich niet aan de algemene regels met betrekking tot het respecteren van andere personen, de maatschappelijke zedelijkheid en het fatsoenlijke gedrag, houden. De persoon die de leiding neemt, wordt verantwoordelijk gesteld voor alle activiteiten, die de persoon zelf of de een of de ander in zijn/haar gezelschap heeft veroorzaakt. Of voor alle activiteiten, die met instemming met die persoon, die gebruik maakt van de service van het kamp.

AANMELDING EN AFMELDING

Alle kampeerders moeten zich aanmelden, net als alle andere gebruikers van het kamp. U wordt verzocht zich meteen na aankomst in het kamp bij de receptie van het kamp aan te melden en geldige legitimatie (identiteitskaart of paspoort) te overleggen, -((elke gast, ook kinderen, afgezien van het feit of ze met een groep zijn of niet.))

HET ONDERBRENGEN EN DE KEUZE VAN EEN LEEG STUK GROND

De gast kan in het kamp een plaats naar eigen keuze uitzoeken, maar dat kan alleen met een voorlopige bevestiging van de receptie van het kamp. Een verandering van de gekozen plaats is alleen bij wijze van uitzondering toegestaan, en dat kan alleen met een geldige reden en bij een voorlopige overeenkomst van het bestuur van het kamp.

HET GEBRUIK VAN HET STUK GROND

Op het stuk grond is het uitgraven en het verplaatsen van de kleine palen, die de stukken grond markeren, niet toegelaten. Ook andere permanente veranderingen van het uiterlijk van de grond zijn niet toegelaten, met andere woorden het is verboden op de een of de andere manier het stuk grond te bewerken. Bij het vertrek van de gast moet het stuk grond weer in de oorspronkelijke staat zijn. De gasten moeten op het stuk grond orde houden, ze moeten het stuk grond schoonhouden en op de aanplanting en het groen letten. Het is verboden de vegetatie te plukken, er in te hakken of op een andere manier te beschadigen en in de vegetatie in te grijpen.

De gast mag alleen dat stuk grond binnen de grenzen van zijn stuk grond gebruiken. Als het tijdens de regelmatige controle wordt geconstateerd, dat de gast een deel van de grond buiten de grenzen van zijn stuk grond heeft gebruikt, moet de gast dat gebruik meteen terug naar zijn eigen stuk grond verplaatsen. Het is streng verboden voertuigen op een inrit te parkeren of tijdelijk op andere stukken grond of plaatsen te bezetten als deze vrij zijn. Het is ook verboden zich zo te bewegen, dat de vrije beweging beperkt zou zijn.

DE NACHTELIJKE RUST

In de tijd tussen 23.00 uur 's avonds tot 7.00 uur 's morgens geldt in het kamp de regel van de nachtelijke rust en moet er volledige stilte gerespecteerd worden. In de tijd van de nachtelijke rust is het verboden in het kamp lawaai te maken.

BEZOEKERS

Bezoekers die vrienden of familie in het kamp bezoeken, moeten hun voertuigen op het parkeerterrein voor de ingang in het kamp laten.

MINDERJARIGE

Ouders of personen die een minderjarige begeleiden zijn verantwoordelijk voor het optreden van een minderjarige in het kamp en nemen verantwoordelijkheid voor elke schade die door minderjarigen in de tijd van hun verblijf in het kamp is veroorzaakt. Het gebruik van speeltuinen en speeltoestellen is op eigen verantwoordelijkheid.

HUISDIEREN

Huisdieren die verstorend of gevaarlijk zijn voor de gasten in het kamp, zijn verboden.

Huisdieren mogen in geen geval de orde en de rust in het kamp verstoren. Hun eigenaren moeten achter hen schoonmaken en zijn helemaal verantwoordelijk voor het optreden van hun huisdieren. Huisdieren moeten de volledige tijd van hun verblijf in het kamp onder controle van hun eigenaar zijn (honden aan de lijn of vastgebonden als ze op het stuk grond zijn, andere dieren zoals het voor hun soort past).

Het afwassen van het vaatwerk en het wassen van de was is alleen maar toegestaan in ruimtes die ervoor bestemd zijn. De wastafels, de spoelbakken, de douches, de urinoirs en de toiletten moeten op de juiste manier worden gebruikt, overeenkomstig de daartoe bestemde bedoeling van het gebruik waarbij er rekening mee wordt gehouden, dat de sanitaire voorzieningen door alle gasten worden gebruikt. In het kamp is het verboden auto's te wassen, olie van de voertuigen te vervangen, enz.

Het afval – ALLEEN MAAR het gesorteerde afval – mag in containers en prullenbakken weggegooid worden, die zich in het kamp bij de inrit, op de paden en andere centrale plaatsen bevinden.
PAPIER, PLASTIC, GLAS, OVERIG AFVAL EN GFT-AFVAL.

OVERIG AFVAL, ZOALS: KAPOTTE STOELEN, TENTEN, SCHOENEN, TEXTIEL, NEOPREEN… IN BAKKEN MET DE AANDUIDING TEXTIEL-OVERIG

HET VERKEER IN HET KAMP

De maximumsnelheid voor voertuigen in het kamp is 10 km/u. Voetgangers hebben voorrang boven alle soorten voertuigen. Wielrennen en motorraces of andere soorten van gevaarlijke rit zijn verboden.

DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE ZAKEN EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE IN HET KAMP

Elke gast moet zelf voor zijn vermogen en de zaken in het kamp zorgen. Het bestuur van het kamp neemt geen verantwoordelijkheid voor verloren, gestolen of beschadigde zaken, die het bezit zijn van de gast, net zoals er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor ongelukken of schade in het kamp, die door persoonlijke onachtzaamheid van de gast worden veroorzaakt. Het kamp neemt geen verantwoordelijkheid voor schade, die het gevolg van onweer, brand of andere soort van overmacht.

DE GEVOLGEN VAN HET NIET-RESPECTEREN VAN REGELS UIT HET HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

Als wordt vastgesteld dat de regels van dit huishoudelijk reglement niet worden gerespecteerd, zal het verblijf van de gast in het kamp worden geweigerd met een opzeggingstermijn van ten hoogste 24 uur. In geval van het niet-respecteren met tekenen van strafbare feiten wordt de gast meteen uit het kamp verwijderd en wordt de politie gealarmeerd. De gast moet alle verplichtingen voor de onderbrenging in het kamp betalen, ondanks de weigering van het verblijf in het kamp.

Ondanks de vorige bepalingen moet de gast alle materiële en immateriële schades vereffenen, die in het kamp of bij een andere persoon zijn ontstaan.

Personen die in het kamp op heterdaad zonder aanmelding worden betrapt, of op een andere manier in strijd met het huishoudelijk reglement optreden, kunnen ook uit het kamp verwijderd worden en gemeld worden bij de bevoegde autoriteit voor eventuele verstoring van openbare rust en orde, verstoring van het bezit, het vermijden van het betalen van de toeristenbelasting als de gast in het kamp overnacht, het vermijden van het betalen voor de diensten van het kamp, bedrog of alle andere onwettige handelingen.

Het klachtenboek bevindt zich bij de receptie van het kamp.

Dit huishoudelijk reglement is geldig vanaf 01.04.2009.

Booking