Rezervacija

Med visokimi vršaci in zelenimi planinami leži Bovška kotlina po kateri si utira pot čudovita reka, smaragdna Soča, v katero se izliva bistra in divja Koritnica.

Nedaleč, komaj 200 m od sotočja se nahaja naš Kamp LIZA. To je naš drugi dom, pravijo številni gostje, ki se vračajo leto za letom v ta lepi kotiček naše dežele.

Nad Koritnico, med zelenjem in drevjem si gostje najdejo prostor, kjer ob rahlem šumenju reke lahko preživijo trenutke miru, ki jih nudi le čista in neokrnjena narava.

Kamp Liza

Kamp je primeren za šotore, prikolice in avtodome. Za tiste pohodnike, kolesarje, motoriste, ki s seboj nimate opreme za kampiranje, imamo v ponudbi že postavljen šotor za najem ali glamping hiške in sobe.

Kamp Liza je razdeljen po conah od 1 do 5. Cona 5 je zelo priljubljena, saj leži čisto zraven reke Koritnice, obdana je z drevesi, ki v toplih poletnih dneh nudijo senco, primerna je zgolj za šotore, saj do nje ni dostopa za vozila.

Kampirna mesta v ostalih conah so primerne tako za šotore, prikolice in avtodome.

Fotogalerija

Družinam prijazno

Dovoljeni hišni ljubljenčki

Žar na prostem

Dostop do interneta

Električni priključek 16A

Kamp je odprt tudi pozimi

Pralni in sušilni stroj na žetone

Ogrevani sanitarni prostori

Hišni red kampa Liza

V kampu smejo bivati samo osebe, ki so v njem prijavljene. Uprava kampa si pridružuje pravico odklonitve vhoda ter pravice odstranitve gostov, ki kršijo ta hišni red predvsem pa tiste osebe, ki motijo mir in počitek drugih gostov ali ki ne spoštujejo občih pravil v zvezi s spoštovanjem drugih oseb, družbene morale ter dostojnega vedenja. Oseba, ki je nosilec računa se bo smatrala za odgovorno za vse aktivnosti, ki jih je povzročila sama ali katerakoli oseba v njegovem/njenem spremstvu ali je koristnik storitev kampa ob soglasju osebe, ki je nosilec računa.
PRIJAVA IN ODJAVA

Obvezna je prijava vseh tistih, ki kampirajo, kakor tudi koristnikov drugih storitev iz ponudbe kampa. Prosimo vas, da se takoj po prihodu v kamp prijavite na recepciji kampa, in predložite veljavne osebne dokumente (osebno izkaznico ali potni list),-(( vsak gost,tudi otroci,ne glede na to,ali je s skupino ali sam.))

NAMESTITEV IN IZBOR PROSTE PARCELE

Gost lahko zasede mesto v kampu po svojem izboru, vendar ob predhodni potrditvi na recepciji kampa. Sprememba izbranega mesta je dovoljena samo izjemoma in sicer samo iz opravičljivega razloga in ob predhodnem soglasju Uprave kampa.

UPORABA PARCELE

Na parceli ni dovoljeno kakršnokoli kopanje in premikanje količkov, ki označujejo parcelo ter kakršnekoli druge trajne spremembe na zunanji podobi parcele oziroma je prepovedana vsakršno drugačno poseganje v parcelo. Ob odhodu gosta, mora biti parcela v prvotnem stanju. Gostje so dolžni vzdrževati red in čistočo parcele ter čuvati nasade in zelenje. Prepovedano je trganje, sekanje ali kakršnokoli drugo poškodovanje in poseganje v vegetacijo.

Gost je dolžan svoje imetje postaviti znotraj meja dodeljene parcele. Če se med rednim nadzorom ugotovi, da je del imetja postavljen zunaj meja parcele, je dolžnost gosta, da ga nemudoma prestavi na svojo parcelo. Strogo je prepovedano parkiranje vozil na dovoznih cestah in poteh ali začasno zavzemanje drugih parcel ali mest čeprav so le-ta prosta. Prepovedano je tudi vsakršno ravnanje, ki onemogoča prosto gibanje.

NOČNI MIR

V času od 23.00 zvečer do 7.00 ure zjutraj velja v kampu režim nočnega miru in se mora spoštovati popolna tišina.V času nočnega miru je prepovedano povzročanje vsakršnega hrupa v kampu.

OBISKOVALCI

Obiskovalci, ki obiskujejo prijatelje ali družino v kampu, morajo pustiti svoja vozila na parkirišču pred vhodom v kamp.

MLADOLETNI

Starši ali osebe, ki spremljajo mladoletnika, so odgovorni za vsa ravnanja mladoletnega v kampu in se bodo smatrale za odgovorne za vsakršno škodo, ki so jo povzročili mladoletniki v času njihovega bivanja v kampu. Uporaba igrišč in igral je na lastno odgovornost.

DOMAČE ŽIVALI

Domače živali, ki lahko motijo ali so nevarni za goste kampa, niso dovoljene.

Domače živali ne smejo na kakršenkoli način motiti reda in miru v kampu. Njihovi lastniki so dolžni čistiti za njimi in so v celoti odgovorni za vsa dejanja domačih živali. Domače živali morajo biti ves čas bivanja v kampu pod nadzorom lastnika (psi na povodcu oziroma morajo biti privezani, ko so na parceli, druge živali pa ustrezno glede na vrsto).

Pomivanje posode in pranje perila je dovoljeno samo v za to predvidenih prostorih. Umivalniki, korita, tuši, pisoarji in stranišča se morajo uporabljati na pravilen način, v skladu z namenom uporabe, upoštevajoč, da so sanitarne naprave za skupno uporabo vseh gostov. V kampu je prepovedano pranje avtomobilov, menjava motornih olj v vozilih, ipd.

Smeti in odpadke –SAMO sortirane – se lahko odlaga v kontejnerje in koše, ki se nahajajo v kampu ob dovoznih poteh, stezah in drugih frekventnih mestih v kampu. PAPIR,PLASTIKA,STEKLO,OSTALI ODPADKI IN ORGANSKI ODPADKI.

DRUGI ODPADKI,KOT SO:POLOMLJENI STOLI,ŠOTORI,ČEVLJI, TEKSTIL ,NEOPREN … PA V KOŠE Z OZNAKO TEKSTIL-RAZNO

PROMET V KAMPU

Največja dovoljena hitrost vozil v kampu je 10 km/h. Pešci imajo prednost pred vsemi vrstami vozil. Dirke s kolesi in motocikli ali kakršnakoli nevarna vožnja je prepovedana.

VAROVANJE OSEBNIH STVARI IN ODGOVORNOST ZA POŠKODBE V KAMPU

Vsak gost je dolžan poskrbeti za svoje premoženje in stvari v kampu. Uprava kampa ne prevzema odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane stvari, ki so last gosta in prav tako ne za nesreče ali poškodbe v kampu, ki se zgodijo zaradi osebne nepazljivosti gosta. Kamp ne sprejema kakršnekoli odgovornost za škodo, ki je posledica neurja, ognja ali katerokoli druge višje sile.

POSLEDICE NEUPOŠTEVANJA PRAVIL HIŠNEGA REDA KAMPA

Ob ugotovitvi nespoštovanja pravil tega hišnega reda, bo gostu odpovedana nastanitev v kampu z odpovednim rokom največ 24 ur, v primeru kršitev, ki imajo znake kaznivega dejanja, pa s takojšnjo odstranitvijo iz kampa in prijavo na policijo. Gost je dolžan poravnati celotne obveznosti za nastanitev v kampu, kljub odpovedi nastanitve v kampu.

Ne glede na prejšnje določbe je gost dolžan poravnati vso premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki bi utegnila nastati kampu ali katerikoli drugi osebi.

Osebe, ki bodo zalotene v kampu brez prijave, ali kako drugače ravnajo v nasprotju s hišnim redom bodo lahko tudi odstranjene iz kampa in prijavljene pristojnim organom zaradi eventuelne storitve prekrška zoper javni red in mir, motenja posesti, izogibanja plačila turistične takse v primeru nočitve v kampu, izogibanja plačila storitev kampa, goljufije oz. vsa druga nezakonita ravnanja.

Knjiga pritožb in pohval se nahaja na recepciji kampa.

Veljavnost tega hišnega reda je od 01.04.2009 dalje.